V případě této realizace si zákazníci přáli skloubit využití již starších a velmi vzrostlých stromů s rostlinami, které by se stromy žili v symbióze a které by měli pro zákazníky velký užitek. V mém návrhů mi přišlo škoda jakkoliv omezovat krásné a několik desítek let staré stromy a proto jsem se zaměřila na jižní slunnou část. Zde jsem navrhla vysadit co nejvíce jedlých a léčivých rostlin. Ve druhé části projektu jsem po vzájemné domluvě navrhla vybudovat zeleninové záhony, kde by byly tzv. „tři sestry“ (kukuřice, dýně a fazole).
Zákazníci jsou s realizací velmi spokojení především proto, že mají nyní mnohem vice užitečných stromů a rostlin. Jejich děti jsou nadšené, že nyní mají před svým domem tolik chutného ovoce.

Foto galerie