Art of Gardening - přírodní / permakulturní zahrady

Dodání produktů digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

 

  • Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy” udělujete výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

  • Vezměte prosím na vědomí, že po dodání digitálního obsahu již nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§1837 písmo. I NOZ), tzn digitální obsah po dodání není možné vrátit.